Friday Jan 12, 2024

Unga och tramadol

Hör socialsekreteraren och forskaren Kristin Arve från Lunds kommun berätta om hennes forskning om unga och tramadol, med särskilt fokus på drogmönster och processen att försöka sluta, tillsammans med professor Björn Johnson från Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Citatet som inleder avsnittet är inläst och kommer från Kristins forskning.

En podcast från Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2024 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320